Elevernes 1. prioritet for uddannelsesvalg 2017

1. prioritetstilmeldinger til ungdomsuddannelserne fra elever i 9. og 10. klasse, der forlader grundskolen i 2017 (procent)

Note 1: Omfatter egu, ungdomsuddannelse for unge med særlige behov samt kombineret ungdomsuddannelse. 
Note 2: Omfatter produktionsskole, ungdomshøjskole, VUC, udlandsophold, arbejde og andet.
Kilde: Styrelsen for It og Læring baseret på udtræk fra optagelse.dk pr. 16. marts 2017.

74,0 procent af eleverne fra 9. og 10. klasse, der forlader grundskolen, har valgt en gymnasial uddannelse som 1. prioritet.

18,5 procent af eleverne fra 9. og 10. klasse, der forlader grundskolen, har valgt en erhvervsfaglig uddannelse som 1. prioritet.

30 procent af de elever, der har søgt en erhvervsuddannelse, har tilkendegivet ønske om eux (fremgår ikke af figuren ovenfor).

1,2 procent af eleverne fra 9. og 10. klasse, der forlader grundskolen, har valgt en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (EGU, STU eller kombineret ungdomsuddannelse) som 1. prioritet.

46 procent af eleverne i 9. klasse har valgt ikke at forlade grundskolen og i stedet fortsætte i 10. klasse (fremgår ikke af figuren ovenfor). 

Udviklingen i elevernes uddannelsesvalg siden 2001 

1. prioritetstilmeldinger til ungdomsuddannelserne fra elever i 9. og 10. klasse, der forlader grundskolen i perioden 2001 til 2017 (procent).

 

Note 1: Omfatter i hele perioden egu. I 2001 indgår tal for den fri ungdomsuddannelse, mens ungdomsuddannelse for unge med særlige behov indgår fra 2008. Fra 2015 indgår også kombineret ungdomsuddannelse.
Note 2: Omfatter produktionsskole, ungdomshøjskole, VUC, elever der ikke går direkte i uddannelse, samt fra 2003 til 2008 manglende udfyldt tilmelding. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring baseret på udtræk fra optagelse.dk.

Andelen, der har søgt en gymnasial uddannelse, ud af dem, der forlader grundskolen, er 74 procent i 2017. Andelen har været stigende i årene 2001-2013, herefter har andelen svinget mellem 73 og 74 procent. 

Der har været et støt fald i andelen af 9. og 10. klasse elever, som ønsker at fortsætte på en erhvervsuddannelse ud af dem, der forlader grundskolen i perioden 2001-2013. Mens 31,7 procent af de elever, som forlod grundskolen i 2001 ønskede en erhvervsuddannelse, var andelen i 2016 på 18,4 procent, og i 2017 er det stort set status quo med 18,5 procent.

Blandt de unge, som har søgt en erhvervsuddannelse som første prioritet, har der været en stigning på 3 procentpoint i andelen, der har tilkendegivet, at de ønsker en eux fra 2016 til 2017. I 2014 ønskede 10 procent en eux og tallet har været stigende lige siden. I 2017 er det 30 procent, der ønsker en eux.

Samlet set søger 79 procent en ungdomsuddannelse med et gymnasialt niveau, hvilket er på niveau med 2016.

Andelen af elever fra 9. klasse, som har valgt at fortsætte i 10. klasse, har siden 2007 været lidt under 50 procent. I årene 2013-2015 var andelen på ca. 48 procent. I 2016 og 2017 er andelen faldet til henholdsvis 45 og 46 procent. 

Sidst opdateret: 20. marts 2017
Relaterede sider