Det samlede elevtal i grundskolen (0.-10. klasse) er i 2016/17 næsten på niveau med antallet af elever i 2012/13.

Antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget.

Elevtal i grundskolen, børnehaveklasse til 10. klasse, fordelt på skoletyper, 2012/13-2016/17


2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Folkeskoler 563.436 557.183 554.059 549.797 548.616
Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler 4.722 4.757 4.653 4.787 4.480
Specialskoler for børn 9.251 9.280 9.129 9.407 9.174
Dagbehandlings-
tilbud
2.546 2.532 2.470 2.626 2.588
Frie grundskoler 105.255 108.051 111.533 116.699 118.856
Kommunale internationale skoler     90 145 195
Frie og private internationale skoler 389 435 502 587 722
Efterskoler 23.685 24.094 24.731 24.926 25.126
Efterskoler med særligt tilbud 2.870 2.843 2.942 3.030 3.170
I alt 712.154 709.177 710.109 712.004 712.927

Kilde: Danmarks Statistik

 

 

Sidst opdateret: 27. november 2017