Månedsstatistik vedr. praktikpladssituationen i maj 2017 offentliggøres 25. august

For at gennemføre en yderligere validering af baggrunden for udviklingen i  månedsstatistik vedr. praktikpladssituationen i maj 2017 udskydes offentliggørelse således at statistikken udgives senest fredag d. 25. august 2017 i forbindelse med offentliggørelse af månedsstatistik vedr. praktikpladssituationen i juni 2017.

Spørgsmål i forbindelse med udsættelsen kan henvendes til Christian Ott på mail: Christian.Raunkjaer.Ott@stil.dk eller på telefon: +45 35 87 82 24.

De seneste tendenser for april 2017 er beskrevet her på siden, mens der henvises til månedsnotaterne for beskrivelse af udviklingen i de øvrige måneder.

Uddannelsesaftaler, erhvervsuddannelser uden virksomhedspraktik samt skolepraktik (bestand) ultimo april 2016 og 2017:

  April 2016
April 2017

Ændring

Elever med uddannelsesaftale 68.547 65.420 -5 %
Elever i uddannelser uden virksomhedspraktik 942 386 -59 %
Elever i skolepraktik 7.306 7.231 -1 %
Elever i gang med et hovedforløb 76.795 72.937 -5 %

Kilde: Styrelsen for It og Læring. Udtrækstidspunkt medio maj 2017.

Nøgletal

Praktikpladssituationen inden for erhvervsuddannelserne ved udgangen af april 2017 viser, at:

  • 72.937 elever er i gang med et hovedforløb. Det er et fald på 5 pct. sammen-lignet med tilsvarende måned sidste år.
  • På baggrund af skolernes registreringer er det opgjort, at der samlet set er 3.809 elever, der aktivt søger praktikplads. Af disse er 1.787 elever søgende med et afsluttet grundforløb. Det er henholdsvis en stigning på 1 pct. og et fald på 6 pct. i forhold til samme måned sidste år.
     

Erhvervsuddannelsesreformen har afkortet grundforløbet på især de merkantile uddannelser, hvilket betyder, at man skal tolke de årlige ændringer fra før og efter reformen med varsomhed.

Elever i hovedforløb

Elever i gang med et hovedforløb er elever med uddannelsesaftale, elever i uddannelser uden virksomhedspraktik og elever i skolepraktik. En opgørelse af elever i gang med et hovedforløb ultimo marts viser, at:

  • 65.420 elever har en uddannelsesaftale. Det er et fald på 5 pct. i forhold til samme måned sidste år
  • 386 elever er i gang med en uddannelse, der gennemføres uden virksomhedspraktik. Det er et fald på 59 pct. i forhold til samme måned sidste år*
  • 7.231 elever er i gang med en uddannelse med brug af skolepraktik. Det er et fald på 1 pct. i forhold til samme måned sidste år.

* Sundhedsservicesekretæruddannelsen blev nedlagt 1. august 2015, og der blev indført adgangsbegrænsning på webintegratoruddannelsen.

Udviklingen i uddannelsesaftaler, skolepraktik og uddannelser uden virksomhedspraktik

  • De seneste 12 måneder er der indgået 43.045 uddannelsesaftaler på erhvervsuddannelserne, hvilket er på niveau med den tilsvarende periode året før.
  • De seneste 12 måneder er der optaget 368 elever i uddannelser uden praktik i en virksomhed, hvilket er et fald på 55 pct. i forhold til samme periode året før.
  • Tilgangen til skolepraktik de seneste 12 måneder er på 9.329 elever. Det er en stigning på 4 pct. i forhold til samme periode sidste år.

Årsstatistik 2015

Årsstatistikken har fokus på de langsigtede udviklingstendenser og strukturelle forhold på praktikpladsområdet.

Læs "Årsstatistik for praktikpladsområdet 2015" (pdf)

Sidst opdateret: 31. juli 2017