Praktikpladssituationen ultimo oktober 2017

De seneste tendenser for oktober 2017 er beskrevet her på siden, mens der henvises til månedsnotaterne for beskrivelse af udviklingen i de øvrige måneder.

Uddannelsesaftaler, erhvervsuddannelser uden virksomhedspraktik samt skolepraktik (bestand), ultimo oktober 2016 og 2017

  Oktober 2016
Oktober 2017

Ændring i pct.

Elever med uddannelsesaftale 68.551 66.393 -3 %
Elever i uddannelser uden virksomhedspraktik 511 343 -33 %
Elever i skolepraktik 7.652 6.810 -11 %
Elever i gang med et hovedforløb 76.714 73.546 -4 %

Kilde: Styrelsen for It og Læring. Udtrækstidspunkt medio november 2017.

Nøgletal

Praktikpladssituationen inden for erhvervsuddannelserne ved udgangen af oktober 2017 viser, at:

  • 73.546 elever er i gang med et hovedforløb. Det er et fald på 4 pct. sammen-lignet med tilsvarende måned sidste år.
  • På baggrund af skolernes registreringer er det opgjort, at der samlet set er 3.156 elever, der aktivt søger praktikplads. Af disse er 1.803 elever søgende med et afsluttet grundforløb. Det er en henholdsvis et fald på 5 pct. og en stigning på 2 pct. i forhold til samme måned sidste år.

Elever i hovedforløb

Elever i gang med et hovedforløb er elever med uddannelsesaftale, elever i uddannelser uden virksomhedspraktik og elever i skolepraktik. En opgørelse af elever i gang med et hovedforløb ultimo oktober viser, at:

  • 66.393 elever har en uddannelsesaftale. Det er et fald på 3 pct. i forhold til samme måned sidste år, jf. tabel 1.
  • 343 elever er i gang med en uddannelse, der gennemføres uden virksomhedspraktik. Det er et fald på 33 pct. i forhold til samme måned sidste år.*
  • 6.810 elever er i gang med skolepraktik på en uddannelse. Det er et fald på 11 pct. i forhold til samme måned sidste år.

* 1. august 2015 blev sundhedsservicesekretæruddannelsen nedlagt, og der blev indført adgangsbegrænsning på webintegratoruddannelsen.

Udviklingen i uddannelsesaftaler, skolepraktik og uddannelser uden virksomhedspraktik

  • De seneste 12 måneder er der indgået 41.814 uddannelsesaftaler på erhvervsuddannelserne, hvilket er et fald på 5 pct. i forhold til den tilsvarende periode året før.
  • De seneste 12 måneder er der optaget 348 elever i uddannelser uden praktik i en virksomhed, hvilket er et fald på 26 pct. i forhold til samme periode året før.
  • Tilgangen til skolepraktik de seneste 12 måneder er på 8.357 elever. Det er et fald på 18 pct. i forhold til samme periode sidste år.

Årsstatistik 2016

Årsstatistikken har fokus på de langsigtede udviklingstendenser og strukturelle forhold på praktikpladsområdet.

Læs "Årsstatistik for praktikpladsområdet 2016" (pdf)

Sidst opdateret: 20. december 2017