I et partnerskab mellem Undervisningsministeriet, arbejdsmarkedets parter og repræsentanter for uddannelsesinstitutionerne igangsættes syv projekter, hvor skolerne gives friere rammer for at tilrettelægge AMU. Projekterne indgår i anden fase af Fri-institutionsforsøg, som er en del af trepartsaftalens initiativer til styrkelse af AMU her og nu.

Forsøget sættes i gang af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der i samarbejde med partnerskabet har udvalgt de projekter, der indgår i forsøget. Projekterne fokuserer i forsøget på områderne: udbud og markedsføring, afkortning af uddannelser, tilmelding til uddannelser, lokalt tilpassede forløb og samarbejde med erhvervsakademierne.