Søren Poul Nielsen har været ansat på Professionshøjskolen Metropol siden 2010. Her har han blandt andet med afsæt i folkeskolereformen samarbejdet med kommuner, uddannelses- og forskningsinstitutioner og private aktører om efter- og videreuddannelse.

Søren Poul Nielsen er uddannet cand.mag. i klassisk filologi og retorik fra Københavns Universitet i 2006.

Søren Poul Nielsen tiltræder stillingen som særlig rådgiver den 19. december. Han skal fungere som ministerens faglige og politiske rådgiver.

Kontakt

Søren Poul Nielsen
Særlig rådgiver
Departementet
Tlf. 41 20 93 33