Fra 14. juni 2017 til 29. august 2017 er det muligt at søge om at få del i Undervisningsministeriets udlodningsmidler. Midlerne er en del af overskuddet fra Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S. Puljens formål er at støtte projekter, der ønsker at udarbejde materialer, redskaber og undervisningsforløb, som kan formidles digitalt ved hjælp af video, audio og tekster, og som kan bruges i undervisningen og til at udvikle undervisningen.

I 2017 kan der søges om tilskud indenfor følgende indsatsområder:

  1. Undervisning om de ti værdier i Danmarkskanon
    Indsatsområdet skal fremme undervisning om de ti værdier, der indgår i Danmarkskanon og derved medvirke til at øge elevernes kendskab til de værdier, rettigheder og pligter, som det demokratiske samfund rummer, og som eleverne skal kunne agere i som medborgere.
  2. Styrket faglighed
    Indsatsområdet skal fremme god undervisning, kundskaber og faglige præstationer i fagene, herunder særligt naturfaglige fag. Indsatsområdet vil blive opdelt i en række underindsatsområder i grundskolen, de gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelserne og voksenuddannelser.
  3. LGBT-rettigheder
    Indsatsområdet skal fremme undervisning i LGBT-rettigheder i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne og dermed øge elevernes kendskab til rettigheder vedrørende krop, kønsidentitet og seksuel orientering på alle niveauer i samfundet.

Fordelingen af tilskud vil finde sted i november 2017.

Læs mere om indsatsområderne og udlodningsmidlerne 2017 på ministeriets side om puljen, som findes i tilknytning til puljeoversigten.