Interessenterne på området er inddraget via en referencegruppe, der undervejs har givet input til ekspertgruppen og deltaget i temadrøftelser. Referencegruppen har på den måde bidraget til at kvalificere ekspertgruppens overvejelser og anbefalinger.

Følgende organisationer har deltaget i referencegruppen:

 • Akademikerne
 • Børne- og Kulturchef Foreningen
 • Daghøjskoleforeningen
 • Danmarks Lærerforening
 • Danmarks Vejlederforening
 • Dansk Arbejdsgiverforening (DA)
 • Dansk Folkeoplysnings Samråd
 • Danske Erhvervsskoler
 • Danske Gymnasielevers Sammenslutning (DGS)
 • Danske Gymnasier
 • Danske Handicaporganisationer
 • Danske Landbrugsskoler
 • Danske Regioner
 • Danske SOSU-skoler
 • Danske Universiteter
 • Efterskoleforeningen
 • Erhvervsskolernes Elevorganisation
 • Folkehøjskolernes Forening i Danmark
 • Foreningen af Frie Fagskoler
 • Forstanderkredsen for Produktionsskoler og Produktionshøjskoler
 • Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)
 • Handelsskolernes Lærerforening
 • Hovedorganisationen FTF
 • Kommunernes Landsforening (KL)
 • Landsforeningen af 10. klasseskoler i Danmark
 • Landsorganisationen (LO)
 • Landssammenslutningen af Handelsskoleelever
 • Lederforeningen for VUC
 • Rådet for UngdomsUddannelser
 • Uddannelsesforbundet
 • Ungdomsringen
 • Ungdomsskoleforeningen
 • UU Danmark
Sidst opdateret: 9. februar 2017