Medlemmerne af ekspertgruppen er personligt udpeget af den daværende Venstreregering i januar 2016. Medlemmerne deltager i kraft af deres egne personlige kvalifikationer og deres egen overbevisning, og de er således ikke udpeget som repræsenterer for en organisation eller instans.

Medlemmerne af ekspertgruppen:

  • Stefan Hermann (formand), rektor på Professionshøjskolen Metropol.
  • Else Sommer, direktør, Dansk Magisterforening
  • Gert Møller, forstander, Korsør Produktionshøjskole
  • Noemi Katznelson, professor og leder af Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet København
  • Marianne Simonsen, professor, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
  • Torben Risgaard Strand, Operations Director, Thermo Fisher Scientific
  • Jesper Arkil, administrerende direktør, Arkil Holding A/S

Aktiviteter

Ekspertgruppen har gennemført 2 road shows, hvor eksperterne sammen med den daværende minister for børn, undervisning og ligestilling besøgte uddannelsesinstitutioner og virksomheder med tilknytning til det forberedende område. Desuden har ekspertgruppen afholdt en ungehøring i forbindelse med folkemødet 2016 på Bornholm.

Desuden har ekspertgruppen afholdt en høring på Christiansborg om 95-procents-målsætningen og uddannelsespolitiske målsætninger. Her var bred deltagelse af interessenterne på området.

Sidst opdateret: 9. februar 2017