Ekspertgruppen skulle komme med anbefalinger inden for tre spor.

  • Fokusering af tilbuddene i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse.
  • Styrket kvalitet af tilbuddene i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse.
  • Bedre incitamentsstrukturer og ansvarsfordeling i forbindelse med de unges uddannelsesforløb.

Desuden skulle ekspertgruppen komme med anbefalinger til om og i givet fald hvordan, 95-procent-målsætningen skal videreføres.

Bedre veje til en ungdomsuddannelse – opsummering af anbefalingsområder til regeringen (pdf)

Bedre veje til en ungdomsuddannelse – anbefalinger til regeringen (pdf)

Sidst opdateret: 14. marts 2017